Taxaties

Expert van Friese paarden

Stoeterij Bommelsteyn is expert op het gebied van Friese Paarden. Jaap van der Meulen is wereldwijd de enige be√ędigde taxateur die gespecialiseerd is in paarden Fries ras.

Taxaties

Zijn kennis en expertise betreffende taxaties wordt ingeroepen als de waarde van een (Fries) paard onafhankelijk moet worden vastgesteld. Taxaties vinden meestal plaats voor:

  • verzekeringen;
  • boedelscheidingen;
  • aan- en/of verkoop;
  • fiscale aangelegenheden.

Met regelmaat stelt de rechtbank Jaap aan als onafhankelijk deskundige voor het uitbrengen van een zogenaamd deskundigenadvies.

Kunnen we u helpen met een taxatie?